Pitagora…


03 Apr 2018

Istoric vorbind, etimonul cuvântului psihic este psyche și înseamnă suflet, înțeles de noi ca un fenomen complex, inefabil, ce se prezintă ca o trăire subiectivă, subtilă, ideală.

Psyche n-a fost decât o tânără extrem de frumoasă, fapt ce i-a atras mânia și gelozia Afroditei. Pentru a îndeplini prevederile oracolului, părinții săi au părăsit-o pe un munte, de unde, povestește oracolul, avea să o ia de soție un monstru oripilant. Într-adevăr ea a fost luată de vânt și dusă într-un palat. Aici, un necunoscut, care nu apărea decât noaptea, și-a făcut-o soție și, concomitent, stăpâna unor mari bogății. Fericirea ei era mare, însă condiționată de a nu vedea niciodată chipul soțului. Curioasă, Psyche încalcă legământul și, într-o noapte, aprinde un opaiț la lumina căruia vede, în locul monstrului bănuit, un tânăr nespus de frumos care domnea alături de ea. Zeul Eros (fiindcă el era) s-a mâniat crunt și a părăsit-o. Disperată, Psyche pleacă în căutarea lui prin lume. În cele din urmă ajunge la palatul Afroditei, unde este supusă la tot felul de munci și încercări umilitoare. Într-o zi lui Eros i se face milă și o ia cu el în lumea celestă, unde cu voia lui Zeus a făcut-o nemuritoare.

Sufletul este în căutare/ în mută seculară căutare/de totdeauna/ și până la cele din urmă hotare/ El caută apa/din care curcubeul/ își bea frumusețea și neființa- Lucian Blaga

Pentru filozofii greci milesieni (Școala din Milet- Tales, Anaximandru, Anaximene) Psyche era o forță care stăpânește sufletul omului și care acționează în întreaga materie ca un principiu activ care menține lumea și o face să fie ceea ce este. (…)

La Pitagora (c580-C500 i.H) – care punea numerele (numerologia) la baza interpretării întregii existențe- sufletul apare ca un abur albăstrui de esență divină care își păstrează consistența schimbând trupurile. Pitagora a fost un mare inițiat care a ajuns la convingerea că sufletul are puterea de a se construi pe sine și de a spori prin înțelepciune. El vedea în fiecare principiu o lege, o forță activă a Universului, și consideră că principiile esențiale sunt cuprinse în primele patru numere, pentru că adunându-le sau înmulțindu-le le găsim pe celelalte.  (…) Tot astfel nesfârșita varietate a ființelor care compun Universul este generată de combinarea celor trei forțe primordiale: materia, sufletul, spiritul, sub impulsul creator al Unității Divine (…)

Infinitul se autodetermină, el produce toate numerele pe care le cuprinde în marea sa unitate și pe care o guvernează într-o armonie desăvârșită. Pentru Pitagora scopul inițierii era acela de a te apropia de Marea Ființă. Pitagora admite metempsihoza în care sufletul își păstrează consistența schimbând corpurile. (…) Sufletul se simte al Lumii. Atributul nemuririi îi conferă statutul persistenței în lume. Sufletul are capacitatea de a se construi pe sine pentru că se sporește prin înțelepciune. (…)

Pitagora admitea că spiritul omului deține de la Dumnezeu natura sa nemuritoare, invizibilă, absolut activă. Spiritul este ceea ce se mișcă prin sine însuși, numeste Trup partea sa muritoare, divizibilă și pasivă. Sufletul se aseamănă cu un corp eterat pe care spiritul și-l țese, și-l construiește pentru el însuși, fără el trupul material nu și-ar putea dezvolta forțele vii. Sufletul în viziunea lui Pitagora este la fel ca și Cosmosul, o armonie reglată prin număr care este esența lucrurilor. Sufletul supraviețuiește trupului după distrugere sau moarte. După Pitagora el devine atunci corpul subtil care ridică spiritul spre sferele divine sau îl lasă să cadă în regiunile întunecate ale materiei, după cum este el mai bun sau mai rău.(…)

Pentru Pitagora.. Universul este o ființă vie, însuflețit de un mare suflet și pătruns de o mare inteligență.

Ce este sufletul omenesc ? O părticică a sufletului Universal, o scânteie a spiritului divin, o monadă nemuritoare.

Omul are sentimentul înnăscut al întreitei sale naturi, întrucât chiar prin limbaj distinge trupul de suflet și sufletul de spiritul său. Sufletul captiv se zbate între doi tovarăși, unul este un șarpe care îl strânge cu miile sale de inele, iar celălalt un geniu nevăzut care-l cheamă, dar a cărui prezență nu se face simțită decât prin fâlfâitul aripilor sale și prin licăriri fugare. (…)

Fiecare suflet viu își simte germenul în adâncurile sale intime. În cealaltă viață sufletul își păstrează individualitatea, din existența pământeană el reține doar amintirile nobile și le lasă pe celelalte să cadă în acea uitare, numita de poeți undele Lethei. (…)

Fericirea pe care ne-o dă muzica, iubirea… nu sunt decât note disparate ale unei simfonii pe care o vom asculta doar atunci.

Legea încarnării și destrupării constituie modul capital în evoluția sufletului. Nașterea pe Pământ este o moarte din punct de vedere spiritual, iar moartea o Înviere Cerească. Pământul este ultima treaptă din coborârea în materie. Moise o numește ‘’ieșirea din Paradis’’.

Nu-i cuvânt, nu-i faptă care să nu aibă ecou în eternitate -proverb din antichitate. După doctrina ezoterică aceste proverb se aplică întocmai de la o viață la alta. Pentru Pitagora o viață de criminal, dă naștere unei vieți de ispășire, o viață nerealizată uneia de încercări, o viață bună duce la o ascensiune spre spiritualitate. În încarnările sale cu cât sufletul este mai evoluat cu atât păstrează mai limpede conștiința de neconstestat a vieții spirituale. (…)

Sufletul devenit pur nu-și pierde individualitatea, ci si-o desăvârșește, întâlnindu-și prototipul în Dumnezeu. În această stare omul în concepția pitagoreica nu mai este om ci semizeu. Pentru el a ști.. înseamnă a putea, a iubi.. înseamnă a crea, a fi .. înseamnă a iradia adevărul și frumusețea.

« Ființa voastră, sufletul vostru, nu este un microcosmos, un mic Univers ? Dar el e plin de furtuni și de învrăjbire. Ei bine, e vorba să realizezi unitate în armonie. Atunci și numai atunci, Dumnezeu va coborâ în Conștiința voastră, atunci veți împărtăși puterea Sa și veți face din voința voastră temelia căminului, altarul Hestiei, tronul lui Iupiter »- Pitagora (…)‘’

*** textul este preluat din Istoria Psihologiei Universale, autor Ion Mânzat, editura Univers Enciclopedic Gold.

***sursă foto- unsplash.com

#Psihoterapie și Consiliere Psihodinamică (individuală sau de grup) la Comunitatea Amor Fati-Cabinet Individual de Psihologie. Programări la 0724.914.449

Amor Fati

Share

Laura Andreșan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 + 9 =