Simboluri și rituri sexuale

Simboluri și rituri sexuale
10 Aug 2015

După unealtă și limbaj, cea care a avut un rol major în organizarea și evoluţia societăţii a fost viaţa sexuală. Societatea intervine şi normează viaţa sexuală conferind un caracter istoric instituţiilor legate de sexualitate, elementul esenţial fiind lumea valorilor, ierarhia valorilor.

Partenerul este o valoare. Familia, maternitatea, paternitatea, dragostea, viaţa sexuală, sunt elemente axiologice care au variat şi variază în timp şi spaţiu fiind diferite de la un popor la altul, de la o cultură la alta.

Antropologia culturală a identificat o serie de simboluri legate direct sau indirect de sexualitate. Aceste simboluri sexuale apar încă din paleoliticul superior …

Stridiile, cochiliile marine, melcul, perla sunt embleme universale care evocă sau pot influenţa puterile sacre ale lunii, apelor şi femeii. S-a observat asemănarea între organele genitale ale femeii şi cochilia marină şi s-a atribuit perlei formate în stridie un simbolism sexual şi embriologic (Eliade M., [1952], 1994).

Eliade arată cât de răspândită este credinţa în virtuţile fertilizante ale stridiilor şi scoicilor. De altfel, acestea s-au găsit la populaţiile primitive şi în forme reactualizate ulterior în cadrul unor rituri agrare, nupţiale sau funerare, fiind prezente ca ornamente ale vestimentaţiei, sau ca alte decoraţii, coliere, brăţări, amulete. De altfel scoicile erau în relaţie bună cu zeităţile ca în cazul complexului Afrodita-scoici, din mitologia elenă, în contextul căreia Afrodita se naşte din spuma mării dintr-o scoică marină. Astăzi perla şi-a păstrat doar valoarea de piatră semipreţioasă pierzându-se credinţa în forţa ei generatoare şi de izvor al vieţii universale.

simbol1

În India Meridională, dar nu numai în această zonă, se consideră că purtarea de stridii, cochilii marine, perle impregnează femeia cu „energii” care stimulează sexualitatea şi fertilitatea. De asemenea, praful de perle era utilizat ca afrodisiac şi revigorant, pentru că perla este născută din vânt, aer, trăsnet. Găsim perla ca simbol al dragostei şi căsătoriei și la greci.

La azteci concepţia, sarcina şi naşterea erau simbolizate de melc, pentru că aşa cum iese molusca din cochile tot aşa şi copilul se naşte din pântecele mamei sale (Eliade M., [1952], 1994).

Tot printre simbolurile sexuale feminine trebuiesc citate unele pietre găurite devenite în unele culturi obiecte de ritualuri magice, sau pentru sporirea fertilităţii şi de rituri în special de trecere. La acestea trebuie adăugate fântânile (din care în unele mituri germane ies copii pământului) şi peşterile cu o semnificaţie uterină aproape universală.

Menţionăm că simbolurile, miturile şi riturile legate de sexualitatea feminină au fost extrapolate şi în sfera riturilor agrare, şi în general la riturile legate de ciclurile vegetaţiei, de însămânţări şi de recolte.

simbol4

Simbolismul sexual masculin s-a dezvoltat în special în contextul diferitelor forme de cult falic. În preistorie dar şi în istorie acest cult a avut o deosebită importanţă până ce religiile biblice l-au condamnat în contextul desacralizării și culpabilizării sexualităţii el persistând însă în unele culturi, mai ales rurale (şi în satul românesc), sub forme profund denaturate în folclor. (…)

De la amulete şi talismane până la menhire şi obeliscuri, de la coloane, desene şi picturi până la statui sacre organul sexual masculin a devenit obiect de cult sau instrument magic. Nu trebuie să uităm că şi acest simbol sexual a prezentat o extrapolare, el confundându-se cu simbolismul universal al osiei lumii (axis mundi) care leagă în ambele sensuri lumea materială cu cea spirituală .

Simbolurile acvatice au uneori şi ele o semnificaţie sexuală decriptată de M. Eliade. Apele implică atât moartea cât şi naşterea simbolizând rezervorul tuturor posibilităţilor de existenţă pentru că orice formă de creaţie este precedată şi susţinută de apă.

Insula din mijlocul apelor reprezintă creaţia, iar cufundarea în apă reprezintă regresiunea în modul nediferenţiat al preexistenţei. …

***extrase din Studii şi Cercetări de Antropologie (Nr.2, 2012)- (Aspecte ale determinismului cultural în comportamentul sexual– autori Cornelia Rada, Turcu Suzana, academician Constatin Bălăceanu-Stolnici, Ileana Prejbeanu)

Amor Fati

Share

Laura Andreșan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + 6 =