Dacă umanităţii îi lipseşte scopul, nu înseamnă oare că ea însăşi nu există încă?


08 Jul 2018

Da, multe ţări văzut-a Zarathustra, şi multe neamuri, aşa a descoperit el binele şi răul multor popoare. Mai mare forţă decât binele şi răul niciunde n-a găsit el pe pământ.

Nici un popor nu poate să trăiască, fără să-nveţe preţul lucrurilor; iar dacă vrea să dăinuie, el n-are voie să dea preţ nici unui lucru, urmând măsurile vecinului.

Există multe lucruri pe care un popor le socoteşte bune, dar care altuia îi sunt de râs şi de ruşine — iată ce am aflat. Am aflat multe lucruri, apreciate aici ca rele, iar dincolo ţinute-n purpura onorurilor.
Nicicând nu se-nţelege un vecin cu altul; adeseori se minunează de răutatea şi sminteala celuilalt.

O tablă a bunurilor spânzură deasupra fiecărui neam. Iat-o, e tabla depăşirilor de sine însuşi; iat-o, e vocea voinţei sale de putere.
E demn de laudă ceea ce i se pare greu; numeşte bun tot ceea ce e dificil şi necesar; iar ceea ce-l ridică din mizerie, tot ce-i mai rar, tot ce-i mai greu — e preţuit ca sacru.

Ceea ce aduce dominaţie, victorie şi strălucire, stârnind vecinului teroare şi invidie — iată ce i se pare apogeul, miezul, măsura, sensul tuturor lucrurilor.
Într-adevăr, o frate al meu, îndată ce ai să cunoşti nevoile şi ţara, şi cerul, şi vecinii unui neam, ai să ghiceşti prea bine şi legea depăşirilor de sine şi pentru ce-a ales cutare cale spre a-şi împlini speranţele.

s1s

Mereu în toate trebuie să fii întâiul şi să-i întreci pe ceilalţi; sufletul tău gelos să nu iubească pe nimeni, în afara prietenului tău” — iată ce înfiora simţirea unui grec, acesta era drumul său spre măreţie.

„A spune adevărul şi-a mânui cu-ndemânare arcul şi săgeţile” — iată ce socotea şi însemnat şi anevoios poporul ce mi-a dat numele — un nume ce-mi este totodată însemnat şi anevoios.
Cinsteşte-i pe tatăl şi pe mama ta, făcându-le pe voie din adâncul fiinţei tale” —această tablă a depăşirilor de sine atârna deasupra unui alt popor..
Să ai credinţă, şi din credinţă să vrei să-ţi dărui cinstea ta şi sângele chiar unei cauze rele şi primejdioase” — aşa a învăţat să se domine un alt popor..
Într-adevăr, chiar oamenii şi-au dat măsura a ceea ce e bine şi ceea ce e rău. Într-adevăr, aceasta n-au luat-o, nici n-au găsit-o şi nici nu le-a venit asemeni unei voci din cer.

Doar omul a dat valoare lucrurilor, spre a se susţine — el a dat lucrurilor noima lor, o noimă omenească! De aceea i se spune „om”, adică cel ce preţuieşte.

A preţui înseamnă a crea, luaţi aminte, creatorilor! Căci preţuirea însăşi este tezaur şi bijuterie. Din preţuire doar se naşte o valoare, iar fără preţuire, nuca existenţei ar fi seacă. Luaţi aminte, creatorilor! Schimbarea valorilor înseamnă schimbarea creatorilor. Căci cel ce trebuie să fie creator mereu distruge.

Întâi popoarele şi-au creat valori şi abia pe urmă indivizii; da, individul însuşi e cea mai nouă creaţiune. Popoarele şi-au atârnat cândva deasupra lor o tablă a valorilor. Iubirea care vrea să stăpânească şi iubirea care vrea să se supună au conceput acele table împreună.

Mai vechi e gustul turmei, ca gustul de-a fi Eu, şi câtă vreme buna conştiinţă aparţine turmei, doar reaua conştiinţă zice- Eu. Într-adevăr, Eul cel viclean, cel fără de iubire, care-n folosul celor mulţi îşi caută folosul său, acesta nu stă la începutul turmei, ci la sfârşitul ei.

Întotdeauna cei care au iubit şi cei care au creat au fost izvorul binelui şi răului…

Da, multe ţări văzut-a Zarathustra şi multe neamuri; dar nicăieri în lume Zarathustra n-a găsit forţă mai uriaşă decât lucrarea celor ce iubesc: „bine” şi „rău” e numele ce-l poartă. Într-adevăr, e monstruoasă forţa acestei laude şi mustrări. Spuneţi-mi, fraţi ai mei, cine-ar putea s-o înfrângă? Spuneţi-mi, cine să pună-n lanţ această fiară cu o mie de capete?

Au existat până acum o mie de scopuri, căci au existat o mie de popoare. Doar lanţul pe cele o mie de capete lipseşte, lipseşte încă un singur scop. Umanitatea n-are încă scop. Dar spuneţi-mi, voi, fraţi ai mei — dacă umanităţii îi lipseşte scopul, nu înseamnă oare că ea însăşi nu există încă?
Aşa grăit-a Zarathustra.

***extrase din Așa grăit-a Zarathustra– autor Friedrich Nietzsche (ed. Humanitas)

***sursă foto- unsplash.com

#Psihoterapie și Consiliere Psihodinamică (individuală sau de grup) la Comunitatea Amor Fati-Cabinet Individual de Psihologie. Programări la 0724.914.449

Amor Fati

Share

Laura Andreșan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 + 7 =