Pentru ce oamenii care suferă nu se plictisesc?


09 Jan 2018

Pentru ce oamenii care suferă nu se plictisesc? În scara stărilor negative care începe de la plictiseală și sfârșește în disperare, trecând prin melancolie și tristețe, omul care suferă încearcă atât de rar plictiseala, încât pentru el prima treaptă este melancolia. Plictiseala o cunosc numai oamenii care nu au un conținut lăuntric mai adânc și care nu se pot menține vii decât prin stimulente exterioare. Toate nulitățile caută varietatea lumii de afară, fiindcă superficialitatea nu este altceva decât realizarea prin obiecte. Omul superficial nu are decât o problemă: salvarea prin obiect. De aceea el caută în lumea din afară tot ceea ce aceasta îi poate oferi pentru a se umple pe sine însuși cu valori și lucruri exterioare. Melancolia presupune o dilatare lăuntrică, un vag al depărtărilor și o nostalgie a infinitului, care izvorăsc dintr-o înălțime și un raționament sufletesc ce nu le întâlnim niciodată în plictiseală.

Dacă omul superficial își pune vreodată probleme de ordin metafizic, atunci substratul psihic din care izvorăște această neliniște aproximativă nu se ridică niciodată deasupra plictiselii. Și toată metafizica la care duce plictiseala nu este decât o metafizică de circumstanță. În plictiseală, niciodată nu se pune serios problema omului, sau cel puțin al subiectului, ci numai a orientării și a atitudinii imediate față de lumea din afară. Nu este nici măcar o chestiune de dispoziție; de destin nici vorbă. Plictiseala este întâiul semn de neliniște când omul nu este inconștient, prin plictiseală animalul își manifestă primul grad de omenie.

Ce departe de toate acestea este omul care suferă! Acesta niciodată nu e atât de sărac încât să se poată plictisi. Suferința are rezerve infinite, care niciodată nu lasă pe om prea singur, ca el să mai aibă nevoie de alții.

…împotriva mediocrității nu se poate lupta decât cu suferință.

***extrase din “Cartea Amăgirilor”- autor Emil Cioran, ed. Humanitas

Sursă foto: unsplash, respectiv- Foto 1 deschidere:Photo by nikko macaspac; Foto 2 din text-Photo by Cristian Newman

Amor Fati

Share

Laura Andreșan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 + 5 =