Un studiu de caz (terapia­ unei supraviețuitoare a abuzului sexual, part.1)


11 Nov 2018

Belinda este o tânără de 36 de ani, extrem de atrăgătoare, cu părul negru, lung și ondulat, și niște ochi­ mari, verzi.­ Este în terapie psihanalitică, de două ori pe săptămână, de­ șase ani.­

Pacienta este singurul copil al unei familii prospere ­în care ambii părinți aveu cariere de succes.­ După ­ce a absolvit summa cum laude un mic colegiu regional, mama Belindei a primit o bursă ­pentru­ un ­masterat ­la ­o­ facultate­ de ­top ­unde­ l-a cunoscut­ pe­ Timothy,­ tatăl Belindei.­ Angela­ și­ Timothy­ s‐au­ căsătorit­ la­ o­ săptămână­ după­ absolvire­, iar­ Belinda­ s‐a născut­ 3­ ani­ mai­ târziu.­

Sarcina­ nu ­fusese ­planificată iar ­Angelei­ i‐a­ displăcut ­căci­ simțea ­că­ o­ costase ­o­ avansare importantă.­ Timothy în schimb,­ s‐a ­bucurat­ de­ venirea­ pe­ lume­ a­ fiicei­ lor.

Părerea­ Belindei­ despre­ mariajul­ părinților ­ei­ era­ că­ Angela­ își­ disprețuia­ soțul­ pentru­ că­ nu se­ ridicase­ la­ înălțimea­ potențialului­ lui­ și­ a­ promisiunilor­ pe­ care ­i ­le făcuse­ înainte­ să­ se căsătorească.­ Deși­ avea ­succes ­el­ nu ­era ­atât­ de ­obsedat­ de carieră­ ca­ soția ­lui­, iar ­Angelei se ­pare­ că ­îi ­displăcea­ acest­ lucru.­

La ­vremea­ când­ Belinda avea­ 7 ­ani, ­mama­ ei ­îl­ denigra ­verbal­ pe­ Timothy ­constant și agresiv.­ Angela­ stătea ­la­ birou­ din­ ce­ în ­ce­ mai­ mult­ și­ din­ ce ­în­ ce­ mai­ des­ iar Timothy dormea ­frecvent­ în­ camera­ de­ oaspeți­ și­ începuse­ să­ bea­ serios­ seara. Acum­ Belinda presupune­ că­ mama ­ei­ avusese ­una­ sau­ mai­ multe­ relații­ extraconjugale de‐a lungul copilăriei­ ei.

Relația­ din­ copilărie ­a ­Belindei ­cu­ mama­ ei­ părea­ centrată­ în­ jurul­ unui­ ritual­ matinal­ în­ care fetița­ privea­ fascinată­ cum­ mama­ ei­ se­ îmbrăca,­ se­ coafa­ și­ se­ farda­ cu­ mare­ atenție.­ În­ afară ­de ­această ­interacțiune­ zilnică,­ Belinda­ nu ­prea ­își­ vedea­ mama­ și­ era­ lăsată­ mai­ ales­ în­ grija tatălui­ și­ a­ unei­ serii­ de­ bone.­ Belinda­ avea sentimentul­ că,­ atunci­ când­ era­ copil,­ tânjise­ să fie­ la ­fel­ de­ importantă­ pentru­ mama­ ei­ pe­ cât­ părea­ să­ fie­ cariera ­Angelei.­ Belinda­ se­ simțea inadecvată­ și­ cumva­ „defectă“­ pentru­ incapacitatea­ ei­ de­ a­ câștiga­ atenția­ sau­ afecțiunea mamei ­ei.­

Pe ­de­ altă­ parte,­ Belinda­ își­ adora ­tatăl­ și­ îi­ era­ și­ milă­ de­ el.­ Adeseori ­luau ­cina­ doar ei ­doi. Uneori­ Belinda­ stătea­ pe­ scaunul­ mamei­ ei­ și ­„ciocnea“­ cu­ tatăl­ ei ­așa­ cum văzuse­ că­ fac adulții la­ petreceri.­ După­ cină,­ tatăl­ și ­fiica­ se ­uitau­ împreună­ la televizor­ și­ în ­cele­ din­ urmă Belinda­ a­ învățat­ să‐i ­prepare ­tatălui­ său whisky­ cu gheață. ­Uneori,­ atunci­ când­ Angela ­venea acasă­ și ­îi ­găsea­ pe­ Timothy­ și ­Belinda împreună,­ făcea­ observații­ sarcastice­ care­ îi poziționau­ soțul­ și ­fiica­ drept­ un­ cuplu. Belinda ­și‐a­ amintit­ o­ astfel­ de remarcă ­usturătoare a­ mamei: ­„Ia ­te­ uită,­ ce­ drăgălașă­ scenă­ casnică!­ Tim,­ trebuie­ să­ recunosc­ că­ ea ­e­ de anvergura ­ta.­ Dar­ tu,­ Belinda,­ dragă,­ tu­ sigur­ ai­ putea­ găsi­ unul­ mai­ bun.“­ Belinda­ avea ­6 ­ani la­ vremea aceea.

Când ­Belinda­ avea­ 7 ­ani ­tatăl ­ei ­a­ început ­să ­o ­abuzeze­ sexual.­ Când­ se ­uitau la televizor, Timothy ­o­ ținea pe­ Belinda ­în­ poale­ și­ o­ săruta­ indecent,­ o­ lingea­ pe­ urechi­ și­ pe­ gât­ și­ o mângâia­ pe ­coapse ­spunându‐i­ cât­ de­ dulce­ și­ de ­moale ­era ­și­ numind‐o­ „iubițica­ deosebită a­ lui­ tati“.­ Într‐o­ noapte,­ la­ scurtă­ vreme­ după­ ce­ începuseră aceste­ activități,­ Belinda ­a­ fost trezită­ de­ un­ miros­ de­ whisky­ și­ l‐a­ găsit ­pe ­tatăl­ ei care ­era­ întins ­lângă­ ea­ și ­își ­freca­ de ­ea penisul ­erect.­ Speriată, ­confuză,­ dar dorindu‐și­ totuși­ să­ aibă­ grijă ­de ­tatăl­ ei,­ Belinda ­a rămas­ întinsă­ în ­timp­ ce­ tatăl­ ei și‐a­ pus­ penisul­ între ­picioarele­ ei­ și­ a­ început ­să ­le ­miște înainte­ și­ înapoi­ până­ a­ avut­ orgasm­ și­ a­ ejaculat.­ Cu­ timpul,­ molestările ­au ­început ­să­ se petreacă ­aproape în ­fiecare ­noapte­ și ­au­ ajuns ­să­ includă­ mângâierea­ sânilor­ Belindei, penetrarea­ digitală­ a ­vaginului,­ felație ­și­ cunilingus.­ Abuzul­ s‐a­ încheiat­ abrupt­ când­ Belinda avea­ 13­ ani,­ după ­ce ­tatăl­ ei­ avusese­ contact­ sexual­ cu­ ea­ pentru ­prima­ dată. ­După acest incident,­ care­ este­ posibil­ să‐l­ fi­ speriat­ pe­ Timothy,­ Belinda ­a­ simțit că ­tatăl ­ei s‐a îndepărtat­ complet ­de­ ea.­ Venea­ rar ­pe ­acasă­ și­ își­ petrecea ­cele­ mai ­multe ­seri într‐un­ bar din ­centru.

Odată,­ când­ avea­ 9 ­ani, ­Belinda­ a ­încercat­ să‐i­ spună­ mamei­ despre ­abuz.­ I‐a­ spus mamei: „Mami, ­tati vine­ uneori­ noaptea­ în ­camera­ mea ­și­ chestia ­aia­ i­ se­ face ­mare si ­o ­freacă de mine.“­ La­ care Angela i‐a răspuns sarcastic: ­„Belinda, ­te­ rog,­ nu ­fii­ ridicolă.­ Tatălui­ tău ­îi­ e imposibil­ să­ aibă ­erecție, ­chiar­ și­ cu ­o­ fetiță­ de ­9­ ani.­ Ai­ vrea tu ­să ­fie­ așa­ de­ bărbat. ­Dar n-a fost niciodată și­ nu­ e­ nici­ acum.­ Așa ­că­ avem ­ghinion amândouă.“

La­ un­ moment­ dat ­Belinda­ a ­început­ să disocieze ­abuzul ­tatălui ­ei­ și­ a­ clivat­ și reacția ­de neglijență­ ostilă­ a mamei­ ei ­la ­auzul­ dezvăluirii.­ La­ momentul­ când­ a­ mers­ la­ un liceu ­cu internat,­ la­ un­ an ­după­ ce­ încetase abuzul­ sexual,­ Belinda­ nu­ prea ­mai ­avea­ amintiri­ legate­ de ­traumele­ ei­ sexuale­ și,­ de­ fapt,­ își­ amintea ­prea­ puține­ lucruri­ despre­ copilăria­ ei­ în general. Părinții­ îi­ păreau­ niște­ figuri­ ca­ de­ vis­ și­ avea­ un sentiment­ de­ disconfort­ vag­ atunci­ când mergea ­acasă.­ Belinda­ a ­început­ să‐și aranjeze­ să­ petreacă­ vacanțele ­acasă­ la­ prietene, două­ veri ­le‐a­ petrecut ­la­ școală, sub­ pretext­ că­ face­ cursuri­ suplimentare ­și ­i‐a­ convins ­pe părinții­ ei­ s‐o ­lase­ să lucreze,­ alte­ două­ veri, ­pe­ post­ de­ consilier­ de ­tabără.

La ­internat, ­Belinda ­a­ învățat ­bine­ și­ și‐a­ făcut­ două­ prietene­ apropiate­ cu­ care a rămas în relații și la maturitate.­ În ­afară ­de­ aceste­ două­ fete,­ Belinda­ a ­stat­ la distanță­ de­ majoritatea colegilor­ ei; ­își­ amintește­ că­ făcea ­parte­ tangențial ­dintr‐un ­număr­ de­ grupuri­ dar­ nu­ se implicase­ prea ­intens ­în ­niciunul. ­În­ timpul­ anilor­ de liceu ­a ­ieșit ­cu­ câțiva ­băieți ­de ­la internat­ dar ­nu­ a ­făcut­ sex­ cu­ nici­unul­ dintre ­ei ­și, de­ fapt,­ mai­ multe ­relații­ s‐au­ încheiat pentru ­că­ băieții­ o ­considerau ­nereceptivă sexual. ­În ­același­ timp­ și ­fără­ știrea­ prietenelor ei, ­Belinda ­avea ­relații­ sexuale­ promiscue­ cu­ „orășeni“, ­băieți­ și­ tineri­ mai ­mari­ pe ­care îi întâlnea­ într‐un ­bar­ din orașul­ unde­ se ­afla­ internatul­ ei.­ În­ timpul­ anilor­ de­ internat,­ Belinda ­a ­început­ să­ și bea­ și, ­până­ să ­termine­ liceul, ­obișnuia­ să­ bea­ cel­ puțin­ jumătate ­de­ litru­ de whisky ­în­ fiecare­ seară.­ Deși­ a­ încercat­ marijuana­ o­ dată­ sau­ de­ două­ ori,­ nu­ a ­devenit dependentă­ de­ nici o­ altă­ substanță ­în ­afară ­de ­alcool.­ Tot ­în­ timpul ­liceului,­ Belinda a început­ să­ se­ taie­ cu ­o ­lamă,­ făcându‐și­ cu ­grijă ­crestături­ neletale­ între ­picioare, pe interiorul­ coapselor,­ acolo­ unde­ își­ punea­ penisul­ odinioară­ tatăl­ ei.­ În­ plus,­ ea­ a dezvoltat­ și un ­tipar­ bulimic ­în­ care­ se­ îndopa­ cu­ dulciuri­ de­ câteva­ ori­ pe­ săptămână,­ după­ care­ voma. După­ ce­ voma ­sau ­se­ cresta­ Belinda ­„se ­simțea­ mai bine“­ deși­ niciodată­ nu‐și­ putea­ da­ seama ­în­ ce ­fel­ se ­simțea ­„rău“;­ își­ amintea­ doar­ o­ descărcare­ de ­tensiune­ după­ aceste­ activități autodistructive.

După­ absolvirea­ liceului, ­Belinda ­a ­urmat ­literatura­ și­ istoria ­la ­un ­colegiu­ Seven Sisters. Repetând­ experiența­ de­ la ­liceul internat,­ a­ avut­ rezultate­ școlare­ bune,­ și‐a­ făcut­ două prietene­ apropiate­ și­ a­ rămas­ în­ contact­ vag­ cu­ alte­ femei­ și­ și‐a segmentat­ relațiile­ cu bărbați­ între­ întâlniri­ fundamental­ non‐sexuale­ cu­ colegi ­de­ facultate­ și­ aventuri ­sexuale promiscue ­cu­ muncitori,­ de­ obicei ­mai ­în ­vârstă.­ La­ terminarea­ facultății­ ajunsese ­să bea trei­ sferturi­ de­ litru­ de­ whisky­ pe ­zi­ și­ continua ­cu­ crestăturile,­ înfulecatul și vomatul.

După ­ceremonia­ de­ absolvire,­ Belinda­ a­ petrecut­ câteva ­luni­ în ­Europa ­pe ­banii­ părinților ­ei. Aceste­ șase­ luni­ sunt­ pentru­ Belinda ­o­ ceață­ de­ beții,­ mahmureală­ și­ promiscuitate­ sexuală. Adeseori­ se ­trezea ­lângă­ un­ bărbat­ despre­ care ­habar­ n‐avea­ cine­ era­ sau­ cum­ ajunseseră să­ petreacă­ noaptea ­împreună. ­Frecvent­ era­ vorba­ de­ bărbați­ mai­ în­ vârstă,­ uneori căsătoriți,­ pe­ care­ îi­ întâlnea ­la ­petreceri­ sau­ în ­baruri. La­ întoarcerea­ în ­Statele ­Unite, Belinda­ a­ obținut­ un ­post­ ca­ asistentă­ a­ unui­ reprezentant­ de­ vânzări­ la ­o ­mare agenție­ de publicitate.­ Profesional­ s‐a­ descurcat­ foarte­ bine,­ fiind­ promovată­ rapid­ ca ­reprezentant­ de vânzări­ pentru­ unul­ dintre­ cei­ mai ­importanți­ clienți­ ai­ agenției.­ Era ­respectată­ atât­ de colegi­ cât ­și­ de­ clienți­ pentru­ capacitatea­ ei­ de­ a­ înțelege­ și­ de­ a­ acorda­ atenție­ atât ­nevoilor creative,­ cât și­ celor­ de­ afaceri,­ ale­ clientului.­ Totuși,­ o­ critică­ permanentă­ în ­evaluările­ ei era­ că­ Belinda­ bea­ prea­ mult­ la­ întâlnirile­ de­ protocol­ care­ erau­ parte­ din­ jobul­ ei.­ Din nefericire,­ alcoolismul­ ei­ s‐a­ agravat­ în­ timpul­ celor­ 6 ­ani­ cât­ a­ lucrat­ la­ agenție;­ la­ 29­ de­ ani­ a ­fost­ concediată.­ La­ vremea­ aceea­ bea ­mai­ mult­ de ­un­ litru­ de­ scotch­ în­ fiecare ­seară.­ În anul­ următor ­a­ început ­terapia.

În ­cei­ 6­ ani­ cât­ lucrase­ în­ publicitate­ Belinda ­locuise­ singură.­ Menținuse­ relațiile­ cu­ cele patru­ prietene­ din ­liceu ­și ­facultate,­ întâlnindu‐se­ cel ­puțin ­cu­ una­ dintre­ ele­ săptămânal dar,­ dincolo­ de­ asta,­ nu ­avea­ nici o altă­ prietenă.­ Belinda­ își­ continuase­și­ obiceiul­ de ­a­ merge ­la ­întâlniri­ nonsexuale­ cu­bărbați­ „drăguți“­ și­ de a avea­ relații­ promiscue ­cu ­bărbați­ mai în vârstă,­ din­ care­ mulți ­însurați,­ alcoolici­ pe­ care‐i ­întâlnea­ prin­ baruri.­ Uneori­ nici­ măcar­ nu afla­ numele ­vreunui­ bărbat­ cu­ care­ își petrecea ­noaptea.­ De‐a­ lungul­ acestor­ ani­ a ­vorbit­ rar ­cu­ părinții­ei­ și ­a ­continuat­ să­ se­ cresteze­ periodic ­cu ­lama,­ să ­înfulece­ și ­să ­vomite apoi mâncarea.

La­ scurtă­ vreme­ după­ ce­ a­ fost­ concediată­ din­ agenția­ de­ publicitate,­ una­ dintre­ prietenele ei­ din­ liceu­ a­ luat‐o­ la­ o­ discuție­ serioasă.­ Femeia­ aceasta­ a­ confruntat‐o­ cu­ privire­ la alcoolismul­ ei, ­la ­episoadele­ de bulimie­ și­ escapadele­ ei­ sexuale­ pe ­care­ prietena­ ei le bănuia­ în­ ciuda ­eforturilor ­Belindei­ de­ a ­le­ ține secrete,­ chiar ­și ­față­ de ea ­însăși.­ Ceva­ din îngrijorarea­ acestei­ femei­ a­ produs­ o ­schimbare­ în­ Belinda­ și­ în­ dimineața ­următoare­ s‐a­ dus ­la­ prima­ ei ­întâlnire­ la ­AA­ (Alcoolicii­ anonimi).­ În­ cursul­ anului ­următor,­ Belinda­ își ­făcuse multe­ relații­ în­ AA,­ selectând­ și­ lucrând­ cu­ un­ mentor ­senior ­grijuliu. ­Pe­ măsură­ ce­ se­ trezea, ­a­ început ­să­ cerceteze ­haosul­ și­ contradicțiile ­din ­viața­ ei;­ de­ asemenea­ a­ început­ să­ aibă senzații­ fizice­ supărătoare­ —­ vaginul­ i­ se ­contracta­ ori­ de­ câte­ ori­ vedea ­o­ sticlă­ de­ whisky, uneori ­își­ simțea­ coapsele­ mari ­și ­umflate­ și ­mirosul­ de ­colonie­ bărbătească­ Old­Spice­ îi provoca­ o­ mare­ greață.­ În ­sfârșit,­ disociase;­ se ­simțea ­adeseori­ amorțită ­și­ „buimacă“ ­iar timpul­ trecea­ ca­ într‐un­ vis.­ O ­prietenă­ de­ la­ AA, ­care ­era ­supraviețuitoarea­ unui­ incest, ­i‐a recomandat­ Belindei­ să­ facă ­terapie.­ A ­hotărât­ să­ încerce­ și ­a obținut­ o­ recomandare­ a­ unui terapeut­ de ­la ­un ­altul­ care ­îi­ făcuse­ o­ consultație­ de­ evaluare ­și­ suspecta ­un­ trecut­ de traumă­ sexuală.

Va urma…

Citește continuarea aici: Belinda-terapia unei supraviețuitoare a abuzului sexual (part.2)

-Terapia unei supraviețuitoare a abuzului sexual (part.3)

*** extrase din cartea- Terapia supraviețuitoarelor adulte ale abuzurilor sexuale din copilărie (o perspectivă psihanalitică)- autori Jody Messler Davies și Mary Gail Frawley- ed. Trei.

***sursă foto- unsplash.com

#Psihoterapie și Consiliere Psihodinamică (individuală sau de grup) la Comunitatea Amor Fati-Cabinet Individual de Psihologie. Programări la 0724.914.449

Amor Fati

Share

Laura Andreșan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + 7 =