Dumneavoastră domnule Goethe


23 Oct 2019

Dumneavoastră, domnule Goethe, asemenea tuturor marilor spirite, ați cunoscut și ați trăit cu luciditate incertitudinea, disperarea vieții omenești: splendoarea unei clipe și mizerabila ei ofilire, imposibilitatea de a plăti, pentru frumoasele culmi ale sentimentului, altfel decât prin prizonieratul în viața de zi cu zi, dorul arzător după un regat al spiritului, dor care se zbate într-o luptă eternă, pe viață și pe moarte, cu dragostea la fel de arzătoare și la fel de sfântă, pentru inocența pierdută a naturii, toată această îngrozitoare plutire în vid și incertitudine, condamnarea la un trai efemer, la imperfecțiune, la veșnica experimentare, la diletalism — pe scurt toată lipsa de perspectivă, toată îngâmfarea și disperarea arzătoare a existenței umane.

Dumneavoastră ați cunoscut toate acestea, vi le-ați asumat și totuși, prin întreaga dumneavoastră viață, ați propovăduit contrariul, exprimând încredere și optimism, amăgindu-vă pe dumneavoastră înșivă și pe mulți alții cu durabilitatea și sensul pe care, chipurile, l-ar avea strădăniile noastre spirituale.

…ați respins și reprimat ispita abisului, glasurile deznădăjduite ale adevărului. Decenii de-a rândul nu ați făcut altceva decât să lăsați impresia că îmbogățirea masivă a cunoștințelor și colecțiilor, scrierea și păstrarea corespondenței, întreaga dumneavoastră existență la Weimar, la vârsta senectuții, reprezintă realmente calea spre eternizarea clipei pe care, de fapt, nu ați reuțit decât să o mumificați, calea spre spiritualizarea naturii pe care, nu ați reușit decât să o stilizați, metaforfozând-o într-o mască. Iată în ce constă lipsa de sinceritate pe care noi v-o reproșăm.

***text preluat din “Lupul de stepă”- autor Hermann Hesse

***sursă foto- unsplash.com

Amor Fati

Share

Laura Andreșan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 + 4 =