Posts Tagged ‘profa de sex’

Viaţa copilului care creează și este creată… (de Maria Montessori)

Wednesday, October 22nd, 2014

“Productivitatea psihică a copilului mic este lovită mortal de către cea mai vagă umbră de violenţă. (…) Copilul are alte puteri decât ale noastre, iar creaţia pe care el o realizează nu este una lipsită de importanţă; înseamnă totul. (…) Studiul psihologiei copilului în primii ani ai vieţii, dezvăluie ochilor noştri asemenea minunăţii încât oricine le priveşte cu înţelegere va fi profund mişcat. (…) Viaţa copilului este o linie ce uneşte două generaţii adulte. Viaţa copilului, care creează şi este creată, începe de la un adult şi se sfârşeşte în alt adult.

Studiile care… s-au bazat pe presupuneri matematice în ceea ce priveşte combinaţiile posibile între gene, sunt mult mai complexe dar, concluzia rămâne aceea că orice germen, în condiţii date, se poate transforma într-un individ mai mult sau mai puţin frumos, mai mult sau mai puţin puternic, în ordinea priorităţilor care guvernează în rândul genelor lui.(…)

În copil nu există nici o urmă de comportament prestabilit. (…) Nou-născutul nu aduce cu el în lume nici una dintre achiziţiile poporului sau rasei lui, nici chiar pe acelea ale familiei lui, ci că el însuşi trebuie să construiască toate acestea! (…)

Copilul aflat în dezvoltare nu dobândeşte doar abilităţile specifice omului: tăria, inteligenţa, limba; în acelaşi timp, el adaptează fiinţa pe care o construieşte la condiţiile lumii din jurul lui. (…) Lucrurile pe care el le vede nu sunt doar memorate; ele devin parte din sufletul lui. El întrupează în sine toată lumea înconjurătoare, tot ce îi văd ochii şi tot ce îi aud urechile. În noi, acelaşi lucruri nu produc nici o schimbare, dar pe copil îl transformă. (…) Toate obiceiurile morale şi sociale care conturează personalitatea omului, sentimentele de castă şi toate celelalte tipuri de sentimente care-l fac un indian tipic, un italian tipic sau un englez tipic, sunt formate în copilăria timpurie, în virtutea acelei puteri mentale misterioase pe care psihologii au denumit-o “Mneme”. (…)

Nimic din ce este format în copilărie nu poate fi vreodată dezrădăcinat pe de-a-ntregul. “Mneme-ul” (pe care îl putem concepe ca un tip superior de memorie) nu doar creează caracteristicile speciale ale individului, ci le păstrează vii în el. Ceea ce a absorbit copilul rămâne un ingredient ultim al personalităţii lui. Şi acelaşi lucru se întâmplă cu membrele şi organele lui, aşa încât fiecare persoană matură are o individualitate pe veci pecetluită în ea, individualitate construită în această perioadă timpurie a vieţii. (…)

Fiecare persoană este autorul propriilor ei deprinderi, deşi constituţia fizică cu care porneşte este aceeaşi. Omul însuşi e cel care realizează propria perfecţionare. (…)

În consecinţă, se întâmplă că, dacă un copil este împiedicat să-şi utilizeze capacităţile de mişcare imediat ce ele sunt pregătite, dezvoltarea mentală a acestui copil este obstrucţionată. (…) Creşterea mentală este raportată la un singur mister, la secretul invizibil al destinului ei viitor. Fiecare individ are puteri diferite pe care să le ducă la realizare…

Numai natura, care a stabilit legi sigure şi a hotărât trebuinţele fiinţei umane în curs de dezvoltare, poate dicta metoda educaţională ce trebuie urmată; întrucât aceasta este stabilită de scopul ei – acela de a satisface trebuinţele şi legile vieţii. Aceste legi şi aceste nevoi trebuie să le indice copilul însuşi, prin manifestările lui spontane şi prin progresele realizate. Liniştea şi fericirea lui, intensitatea eforturilor lui şi constanţa răspunsurilor liber alese, sunt dovada acestora. Singura noastră datorie este să învăţăm de la el, la faţa locului, şi să-l slujim cât de bine putem. (…) Dezvoltarea, cum o exprimă şi psihologia modernă, nu apare de la sine- “Comportamentul fiecărui individ este un produs al experienţei în mediu”. (…) Cu primul pas făcut copilul atinge un nivel de experienţă superior. Observându-l în acest timp, vedem că el tinde mereu să-şi lărgească independenţa. El vrea să acţioneze pe cont propriu, să care obiecte, să se îmbrace şi să se dezbrace singur, iar acest lucru nu se datorează vreunei sugestii din partea noastră. Impulsurile lui sunt aşa de energice, încât reacţia noastră obişnuită este de a le stopa. Dar făcând asta, noi nu oprim, în realitate, copilul, ci natura însăşi, deoarece voinţa copilului este în acord cu cea a naturii căreia îi respectă legile, una câte una. (…) Primul instinct al copilului este să-şi ducă singur acţiunile la bun sfârşit, fără să-l ajute cineva şi prima dovadă conştientă a independenţei ne-o arată când se apără împotriva acelora care încearcă să facă acţiunea în locul lui. Ca să reuşească singur, el îşi intensifică eforturile. (…) Mămicile şi bonele pricepute permit copilului să se apropie şi să privească cât timp doreşte, atunci când îl văd interesat de ceva anume. Ele îl ridică la nivelul obiectului care îi atrage privirea şi îi urmăresc faţa luminată de interes şi dragoste pentru lucrul care i-a atras atenţia. Cum putem noi judeca ce-l va interesa pe micuţ? Noi înşine trebuie să ne punem la dispoziţia sa. (…)

Câte probleme de ordin social nu sunt cunoscute astăzi ca decurgând din eşecul indivizilor în procesul de adaptare, fie în plan moral, fie în altele? Aceasta este o problemă fundamentală şi ne face să înţelegem că ştiinţa despre îngrijirea copiilor trebuie să devină cea mai profundă şi permanentă preocupare a oricărei societăţi civilizate. (….)

Noi suntem cei care, adesea, obstrucţionăm copilul şi, astfel, devenim responsabili pentru anomaliile ce durează o viaţă. Întotdeauna tratamentul nostru trebuie să fie cât se poate de delicat, evitând violenţa, întrucât, de obicei, nu realizăm cât de violenţi şi duri suntem. Trebuie să ne supraveghem cu cea mai mare atenţie. Adevărata pregătire pentru educaţie este studierea propriei persoane. (…)

Fiecare descoperire făcută asupra minţii copilului … ar trebui publicată, datorită luminii pe care o aruncă asupra modului în care am putea să-i ajutăm pe copii să se adapteze mai bine condiţiilor din mediu. Oricât de obositor ne-ar părea, tot ce ajută viaţa umană are o importanţă inestimabilă. Cel ce ajută copilul în primul an de viaţă are o sarcină nobilă. Aceea de a începe şi de a colabora la dezvoltarea unei ştiinţe viitoare pe care se va baza dezvoltarea mentală şi formarea caracterului. Între timp, purtăm pe umerii noştri această povară de a preveni ca deviaţiile şi defectele să nu atingă personalitatea copilului şi să nu producă, în acest fel, adulţi inferiori. În acest scop trebuie să reţinem :

1. că primii doi ani de viaţă afectează tot restul

2. că pruncul are puteri mentale extraordinare cărora li s-a acordat prea puţină atenţie,

3. că el este extrem de sensibil şi că, din acest motiv, orice fel de violenţă produce nu numai o reacţie imediată, dar şi defecte care pot deveni permanente.

(…) Lucrul minunat este că mişcările omului nu sunt fixate şi limitate ca cele ale animalelor, ci că el poate decide şi alege pe care să le înveţe. Există animale care au darul căţărării, alergării sau înotului, dar omul nu are asemenea daruri. În schimb, el are doar un singur dar, acela că le poate învăţa pe toate şi le poate face mai bine decât animalele! Însă, o asemenea versatilitate depinde de muncă. Îl costă efortul repetării, al ” exersării”. (…)

Natura nu ne dă numai puterea de a imita, ci şi puterea de a ne transforma, de a deveni ceea ce ne sugerează exemplul. Şi dacă, în calitate de educatori, credem că putem ajuta forţele vieţii copilului să-şi împlinească menirea, atunci este important să ştim în ce momente ajutorul nostru poate fi folositor. Dacă urmărim un copil mic… vom vedea că încearcă să facă ceva anume. Ceea ce el încearcă să facă ne poate părea absurd, dar asta n-are importanţă. El trebuie să termine acel lucru. Este îndemnul vieţii dinăuntrul său care-i comandă aceasta. Dacă ciclul său de activitate este întrerupt, rezultatele sunt o deviaţie a personalităţii, lipsă de scop şi de interes. Aşadar, oricare ar fi activitatea inteligentă desfăşurată de copil şi la care avem ocazia să asistăm – chiar dacă nouă ne pare absurdă sau contrară dorinţelor noastre (cu condiţia, bineînţeles, să nu-i cauzeze nici un rău) – nu trebuie să intervenim; deoarece copilul trebuie întotdeauna să termine ciclul de activitate asupra căreia este hotărât. (…)Vedem prichindei mai mici de doi ani care, aparent, cară greutăţi mult peste puterile lor, fără nici un motiv evident. (…) De obicei, grija adultului este să elibereze copilul de greutate, dar psihologii din zilele noastre sunt convinşi că ajutorul de acest fel, care întrerupe activitatea aleasă chiar de copil, este una dintre cele mai dăunătoare forme de acţiune represivă pe care o putem face. Tulburările nervoase ale multor copii „dificili” pot fi urmări ale acestui tip de interferenţă. (…) Copilul are propriile legi de dezvoltare şi dacă vrem să-l ajutăm să crească, trebuie să urmăm aceste legi, nu să ne impunem propriile legi asupra lui.

Copilul nu merge numai cu picioarele, ci şi cu ochii. Ceea ce-l îndeamnă sunt lucrurile interesante pe care le vede. Iată o oaie care paşte. El se aşază lângă ea s-o privească. Imediat se ridică şi se duce la o anumită distanţă – vede o floare – o miroase – vede un copac – merge direct la el, se plimbă în jurul lui de câteva ori, apoi se aşază să-l privească. (…)Numai copilul însuşi ne poate învăţa cum să-l cunoaştem, prin intermediul comportamentului său. În primii doi sau trei ani, copilul poate fi supus unor influenţe care-i vor afecta întregul viitor. Dacă a fost rănit, a suferit violenţe sau s-a confruntat cu obstacole severe în timpul acestei perioade, ar putea apărea deviaţii de personalitate. În concluzie, caracterul copilului se dezvoltă în concordanţă cu obstacolele pe care le-a întâmpinat sau cu libertatea de care s-a bucurat şi care i-a favorizat dezvoltarea.(…)

Ce sfaturi putem să le dăm mamelor? Copiii lor trebuie să aibă o ocupaţie interesantă: ei nu ar trebui să fie ajutaţi dacă nu este necesar, nici să fie întrerupţi dacă au început să facă ceva inteligent. Drăgălăşenia, severitatea, medicaţia nu pot ajuta atunci când copilul este înfometat din punct de vedere mental. Dacă un om moare de foame din lipsa mâncării, nu îl numim prost, nici nu îl batem şi nici nu facem apel la sentimentele lui mai bune. El are nevoie de mâncare şi nimic altceva nu va fi eficient. Acelaşi lucru se aplică şi aici. Nici severitatea şi nici bunătatea nu vor rezolva problema. Omul este o fiinţă inteligentă şi are nevoie de hrană mentală aproape mai mult decât de hrană fizică. Spre deosebire de animale, el trebuie să-şi construiască propriul comportament. Dacă copilul este pus pe un drum pe care poate să-şi organizeze conduita şi să-şi construiască propria viaţă mentală, totul va fi bine. (…) Nu este nevoie să ameninţi sau să convingi prin rugăminţi mieroase, ci doar să „normalizezi condiţiile” în care trăieşte copilul”- preluare din cartea “Mintea Absorbantă” autor Maria Montessori.

Un text prelucrat de Andreea Birtalan, mamă. (Mulțumesc)

:) Sursă FOTO- www.boredpanda.com. Mai multe imagini AICI.

Azi…

Wednesday, May 1st, 2013

…azi te provoc sa razi, sa fii bucuros. Poti?

“Fericirea este o atitudine. Noi ne facem mizerabili sau fericiti si puternici. Volumul de munca este acelasi” Francesca Reigler.

Cu drag

Laura

Cinci iepurasi…

Tuesday, April 23rd, 2013

… e soare si primavara in curtea mea, cafeaua ma seduce in arome orientale, iar vremea e propice pentru joc; si cum tot se apropie Pastele, va propun mai fim putin atenti la ‘’gradina cu iepurasi’’. :) Unii jucausi, indrazneti, imorali, aproape ilegali dupa normele UE si anume ….vibratoarele Rabbit, probabil, cele mai cunoscute jucarii erotice dupa dildouri. Stim cu totii ca “Iepurasii” au devenit celebrii la nivel international dupa ce au fost vedete in serialul Sex and the City, unde Charlotte si-a achizitionat un vibrator Rabbit de la un renumit sex-shop din New York- The Pleasure Chest. In Romania, si nu numai, vibratoarele Rabbit sunt cautate pentru forma lor inovatoare, pentru puterea vibratiilor, pentru gama diversificata de produse. In sex-shopul Erogen colectia include peste 150 de jucarii, iar pentru acest articol am ales cinci. Enjoy!

1.Vibrator G-Spot Rabbit (stanga in imaginea de sus)- are o lungime totala de 25 cm, parte inserabila 14 cm
, si o flexibilitate buna. Este confectionat din material Jelly, este silentios si rezistent la apa, un rasfat pentru Punctul G, vibratorul fiind conceput sa excite aceasta zona din vagin. Are cap rotativ, dar asigura si stimulare clitoridiana.

2.Pearlescent Rabbit cu stimulator clitoridian si perle pentru stimulare vaginala: “Iepurasul Tup Tup Tup este foarte grabit si nu mai conteneste sa te conduca spre culmile placerii! Astazi este foarte gatit cu perlute ce vor roti de fericire la vederea ta iar el, personal se va grabi mai repede sau mai incet – dupa bunul tau plac – sa iti satisfaca clitorisul ce a ”plans” atata amar de vreme dupa Iepurila!!’’- Erogen

3.Wabi Rabbit cu o lungime de 12.5 cm si diametru 3 cm: “Vibrator Rabbit cu design deosebit, pentru extraplacere este prevazut cu mici excrescente care in interior vor stimula si cele mai ascunse locuri, este realizat dintr-un material moale si dotat cu dispozitiv pentru stimulare clitoridiana”- Erogen.

4.Jumping Rabbit (foto stanga in imaginea de sus) are o lungime de 19 cm, diametru 3 cm la varf si 3.5 la baza. “Vibratorul Jumping Rabbit este fabricat din silicon dintr-un material foarte fin, alcatuit din perle pentru stimulare clitoridiana si vaginala, si are viteze individuale pentru cele doua vibratoare”-Erogen.

5.Double Rabbit Pleasures este confectionat dintr-un material Jelly, moale, are  o lungime totala de 24 cm si diametru de aproximativ 4 cm. Pentru vibratii prezinta 3 motoare cu turatie reglabila independent. Jucaria are si bile rotative cu sens inversabil. ‘’Fa-ti cadou acest Iepuras Hi-Tech dotat cu doua mici stimulatoare, ce pot excita simultan vaginul, clitorisul si zona anala. Double Rabbit este un vibrator exceptional, fabricat din jelly moale, cu un aspect deosebit, cele doua stimulatoare sunt concepute perfect din punct de vedere anatomic si calitativ. Partea centrala are forma de penis cu un gland bine conturat, si este dotat cu sistem de bile rotative dispuse in 5 randuri, pentru o stimulare a peretilor vaginului. Datorita celor doua stimulatoare amplasate la baza vibratorului, in timpul penetrariilor adanci, urechile celor doi iepurasi obraznici vor stimula simultan clitorisul si zona anala. Are in dotare trei motorase separate si un controler avansat ce permite un control facil asupra functiilor de vibratie si rotatie. Miscarile bilelor rotative pot functiona simultan sau separat cu vibratiile celor doi iepurasi. Ba mai mult, miscarea de rotatie a bilelor isi poate inversa sensul, dar si schimba intensitatea la fel ca si vibratiile celor doi iepurasi”- Erogen.

Citeste si: 1-Sapte pacate…

2-Us, bitches…

3-Din nou..in depozitul de orgasme!

4-Sex toys, so are they really distasteful, or a crucial step to lower divorce rate?

5-Cabinele destinate masturbarii, banalitate in sex-shopurile din Spania

6-Sex si desert…Tunisia

7-Look at me! Lonely with a stranger in New York!…

Cu drag

Laura

Una, alta…

Wednesday, April 10th, 2013

Carol wrote: Buna! Ma numesc Carol si am 21 de ani. Am o problema… devine o obsesie gandul ca penisul meu este prea mic.. in jur de 13-14. Nu stiu cum sa depasesc problema si vreau parerea ta. Nu vreau sa ma retrag in cochilia mea din aceasta cauza… de aia vreau sa imi spui daca sunt in regula cu aceasta marime sau nu si daca pot satisface femei mai mature cu aceasta marime.Te rog sa imi dai un raspuns. Iti multumesc frumos!

Laura- 13 sau 14 cm? :) Don’t tell me that you do not know exactly, because I’ll not believe it! Am dreptate?! Dar uite ce stiu eu sigur, dar sigur, sigur… penisul tau are marimea perfecta sa satisfaca orice femeie. Tu stii ce sa faci cu el? Ca nu e suficient doar organul, crede-ma. Femeia trebuie iubita :)  Aici pe site avem o vorba care spune asa: eticheta de amant excelent este data de numarul de orgasme provocate, nu de numarul de cm in penis. Am dreptate domnitelor? :) Apropos Carol, dragul meu… mai stiu un lucru cert: ‘In privinta marimii penisului, cartea spune ca pentru rasa alba, caucaziana, categoria mica este de  pana in 11 cm, categoria medie, normala 11-17 cm, ce este peste 18 cm este un penis mare. Penisul se masoara in erectie de la baza la varf. Marimile de incadrare sunt altele pentru barbatii din rasa neagra, sau asiatici, de exemplu. Ultimii de obicei sunt mai mici’’, spune Gabriela Cotarcea, medic ginecolog, citeste mai multe aici in articolele: Penisul tau descris de o femeie care azi poarta pula si Penis Envy… and relax! Penisul tau este perfect…

ADY wrote:Buna Laura ! Prezervative ptr cunnilingus unde gasesc si eu?

Laura- Buna Ady, se numesc Dental Dam (unul se vede in imagine) si le gasesti in sex-shopuri in general, in Erogen sunt disponibile la 16 RON. Le poti confectiona si din prezervativele masculine, sunt chiar mai subtiri decat originalele Dental Dam. Detalii despre prezervativele pentru cunnilingus, ce sunt, unde se gasesc, dar si cum se pot confectiona in varianta ‘’home-made’’ … gasesti aici in textele: Un soi de prezervativ pentru gamahuching, pardon cunnilingus si Prezervativ pentru cunnilingus in varianta originala sau home made!

Cu drag

Laura

Inside infidelity…

Monday, March 18th, 2013

Ce este infidelitatea?… o tradare, un act care doare, si doare tare in oricare echipa te-ai afla: de infideli sau de inselati. Si cum sa nu doara, doar cui ii place sa imparte tzatza mamei, puterea tatalui si tot ce stie sufletul tau despre ei…

In cinci minute de cautare online gasesti zeci de texte, studii, cercetari… care vin cu argumente ca ‘’oamenii nu-s monogami’’ deci nu ai cum sa oferi fidelitate intima. Ba mai mult inseamna vai… egoism, sa pretinzi cuiva sa fie al tau, doar ce e sclav/sclava? Pai, daca nu suntem egoisti, nu supravietuim, deci cum e cu egoismul acesta. E rau sau bun? S-a descoperit si cica o ‘’gena a fidelitatii’’, care influenteaza cumva nivelul de vasopresina eliberat. Tot in cinci minute de cautare pe net gasesti tot atatea articole care aduc argumente in favoare monogamiei, a exclusivitatii. Dupa cercetari recente procentul celor infideli se imparte asa: 50 la suta dintre barbati isi insala partenerii de relatie; 50 la suta dintre femei sunt infidele. :) :(

Infidelitatea rupe increderea intre doi parteneri, iar increderea sta la baza oricarei relatii. Recastigarea ei este extrem de dificila, de multe ori cel tradat este atat de zguduit, incat nu mai stie cine este celalalt si evalueaza intreaga relatie. Acesta poate prezenta simptome de soc-postraumatic. Infidelitatea nu este o problema care se rezolva prin ‘’munca de convingere’’, si uneori nu toate relatiile trebuie salvate, iar acest aspect trebuie bine evaluat de catre parteneri. Daca cel care a tradat este ambivalent fata de a se intoarce la partenerul initial, nu are rost incercarea. Cercetarile inteprinse de John Gottman au evidentiat pasii care trebuie parcursi in vindecarea dupa infidelitate, dar mai important si CE SA NU FACEM, si care sfaturi SA NU LE ASCULTAM cand ne confrutam cu aceasta trauma

SO, sunt contraindicate urmatoarele :)

1-sa nu se discute, sa nu se proceseze trauma

De multe ori celor inselati li se sugereaza din exterior (chiar si cu bune intentii-rude, prieteni, etc) sa ‘’uite’’ ce s-a intamplat si sa mearga mai departe. Nu se poate uita. Partenerul tradat trebuie sa inteleaga de ce a aparut infidelitatea si de ce partenerul a decis sa se intoarca.

2-este mai bine sa nu vorbesti despre trauma

3- amandoi sunteti responsabili pentru infidelitate. Cu siguranta si partenerul tradat a facut ceva care a dus la asta.

4-nu este asa rau daca s-a intamplat cu o prostituata.

5-trebuie sa ierti partenerul care a gresit ca sa puteti progresa- Nu poti ierta pana nu intelegi, si in caz de infidelitate vorbim de o trauma, orice trauma se descarca in etape, initial e socul, apoi negare, furia, discutia cu Dumnezeu- cu soarta- ( ex-de ce mi s-a intamplat mie) depresia si acceptarea.

6-doar credinta voastra o sa va ajute sa treceti peste asta

7-exprimarea emotiilor negative (furie, dezgust, anxietate) trebuie oprita pentru ca il va indeparta si mai tare pe partenerul infidel

8-relatia trebuie salvata cu orice pret

9-SAU: relatia nu poate fi de fapt salvata pentru ca nimeni nu se poate recupera din asta.

10-femeile trebuie sa accepte ca ‘’asa sunt barbatii’’

11-nu e asa mare lucru. Faci prea mult caz din asta.

12-grabirea persoanei tradate sa ierte intr-un anumit timp

13-daca s-a intamplat demult, nu mai conteaza.

14-daca persoana tradata ar fi facut X sau Y, nu s-ar fi intamplat

15-aventurile de o noapte nu conteaza

16-daca cel care a tradat nu a avut sentimente pentru cealalta persoana, atunci nu se considera tradare

17-daca nu a fost sex, nu se pune

Bineinteles, exista si pasi care sunt recomandati de urmat in repararea suferintei provocate. Mai exact:

1-cel care a tradat trebuie sa inteleaga reactiile celuilalt, sa aiba rabdare, sa dea timp.

2-sa nu il invinuiasca pe celalalt.

3-cel care a tradat trebuie sa isi asume intreaga responsabilitate, fara scuze sau blamare

4-mai tarziu cei doi vor construi o relatie noua, insa acum partenerul tradat are nevoie de foarte multe reasigurari

5-cel tradat trebuie sa deschida usa spre iertare, sa lucreze impreuna cu celalalt.

6- trebuie oferite informatii despre infidelitate, orice are nevoie cel tradat sa stie- este recomandabil in prezenta terapeutului. Nu este recomandata oferirea de detalii sexuale, decat daca cel tradat insista si insista.

7-cel care a tradat trebuie sa fie transparent fata de viata lui, si sa spuna tot, orice are nevoie celalalt sa stie. Aceasta invadarea a intimitatii este necesara pentru recreerea increderii.

8-contactul cu persoanele care au legatura cu infidelitatea trebuie rupt

9-cel tradat trebuie sa inteleaga de ce a avut loc infidelitatea si de ce cel care a tradat vrea sa se intoarca.

10- stabilirea faptului ca o alta infidelitate va insemna incheierea relatiei pentru totdeauna (cost fff mare pentru o alta abatere)

Acesti pasi parcusi incheie etapa numita de catre terapeuti Vindecare suferintei si procesarea traumei, care dupa cercetarile profesorului Gottman au o rata de succes de 75 la suta. Acest ‘’succes’’ este observat atunci cand o data trauma procesata, dezbatuta, inteleasa, partenerul tradat incepe sa ierte.

In umatoarea etapa terapeutica se urmareste o noua armonizare a relatiei, a partenerilor. Se obtine prin construirea unei relatii noi intre cei doi, se restabileste angajamentul reciproc, se reconstruiesc etapele necesare unui cuplu solid, partenerii invata sa ceara ce au nevoie dar si sa asculte. Este important si suportul social, adica din partea familiei si apropiatilor, dar suportul… nu primirea unui sac de sfaturi ce pot fi incadrate la CE SA NU FACEM. In ultima etapa terapeutica se restabileste atasamentul, se reiau relatiile intime intre cei doi. Daca partenerii ajung in acest punct se reintra in ‘’normal’’ in mentinerea unei relatii pe termen lung. :) :)

(Informatiile din articol provin din cursul Interventii Cognitiv-Comportamentale in Terapia de Cuplu si a Familiei, organizat de catre Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania in perioada 1-2 martie la clinica Aquamarin din Bucuresti. Cursul este avizat si acreditat de Consiliul Psihologilor din Romania)

Premiul compus din 100 de prezervative Love Plus Sensations, cartea Sexul- O istorie timpurie si un tricou Save Sex este castigat de Cosmin C. Dumitru. Dragul meu astept datele tale in sectiunea Contact: nume, prenume, adresa completa (oras, judet, strada, numar si bloc, scara, apartament) telefon.

Cu drag

Laura